Tổng cục An ninh I: Xây dựng tác phong làm việc chính quy, nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ

11/06/2014
Ngày 10/6/2014, tại Hà Nội, Tổng cục An ninh I - Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 03 năm Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; 02 năm thực hiện Khẩu hiệu hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và triển khai Chỉ thị số 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I chủ trì Hội nghị.

Qua 03 năm thực hiện Cuộc vận động và 02 năm thực hiện khẩu hiệu hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” đã có tác động tích cực đến đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Tổng cục An ninh I trong việc chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc thực hiện các quy trình công tác của ngành; nâng cao ý thức của cán bộ, chiến sỹ trong việc thực hiện văn hóa ứng xử, thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, tận tụy, lễ phép, hòa nhã với nhân dân, với đồng sự trong công tác và sinh hoạt thường ngày.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ có kỷ luật, kỷ cương, trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, làm tiền đề quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng An ninh nhân dân I cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần  quan trọng trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu đảm bảo an ninh quốc gia đã đề ra.

Thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục An ninh I, Tổng cục trưởng Nguyễn Chí Thành đánh giá cao, biểu dương những thành tích, chiến công của cán bộ, chiến sỹ Tổng cục An ninh đã đạt được trong 03 năm thực hiện Cuộc vận động trên. Hội nghị đã tổ chức trao Bằng khen của Bộ Công an cho 02 tập thể và 02 cá nhân; Giấy khen của Tổng cục cho 06 tập thể và 43 cá nhân lập thành tích xuất sắc.

Trung tướng Nguyễn Chí Thành trao Bằng khen và Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.Để đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới, Trung tướng Nguyễn Chí Thành yêu cầu cán bộ, chiến sỹ trong Tổng cục thực hiện tốt một số công tác trọng tâm, trong đó cấp ủy, thủ trưởng các cấp trong Tổng cục căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị mình để xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03 sát thực, có tính khả thi, xác định, đây vừa là việc làm thường xuyên, đồng thời cũng là yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng lực lượng trong tình hình hiện nay. Gắn nội dung Kế hoạch thực hiện với nội dung phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc gia theo chức trách của Tổng cục. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời biểu dương những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt…

Uyên Thu
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website