Tổng cục Chính trị CAND: Triển khai chương trình công tác năm 2015

15/01/2015
Ngày 13/01/2015, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai công tác năm 2015. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo. Dự Hội nghị có Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Năm 2014, thực hiện khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Công an các đơn vị, địa phương, các đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị CAND đã bám sát chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng lực lượng (XDLL) CAND; theo đó, đã tăng cường phối hợp với các lực lượng, đơn vị, địa phương và các cơ quan tuyên truyền báo chí trong vào ngoài lực lượng tập trung tuyên truyền sâu về các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn và kết quả, thành tích của lực lượng CAND; gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ); đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân với lực lượng CAND.

 

 
  Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Công tác giáo dục, đào tạo trong lực lượng CAND năm 2014 có nhiều chuyển biến rõ rệt, đã hoàn thành tốt những chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình, nhiệm vụ công tác đã đề ra...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong Tổng cục và Đảng bộ Tổng cục đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác thanh tra, kiểm tra giám sát được coi trọng; các đoàn thể quần chúng hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành điều lệnh CAND trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tạo chuyển biến về nhận thức, tinh thần, thái độ ý thức trách nhiệm của tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ CAND.

 Tổ chức Đảng và cấp ủy các cấp được quan tâm kiện toàn, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các mặt công tác Công an. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ Công an theo hướng tinh gọn, nâng cao sức mạnh chiến đấu của toàn lực lượng.

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2014 đã được cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị triển khai với nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Thông qua các phong trào thi đua đã góp phần tạo ảnh hưởng tích cực và tác động đến tâm tư, tình cảm, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần, trách nhiệm.

 
 Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu tại Hội nghị.


Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong năm 2014, nhiều đơn vị được khen thưởng; trong đó, Trường Đại học Kỹ thuật- Hậu cần CAND được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì; Tạp chí CAND được tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ CAND và Trường Văn hóa II được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 51 cá nhân được tặng thưởng, truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; 13 tập thể và 07 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 36 tập thể và 54 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; 112 tập thể và 213 cá nhân được Tổng cục tặng Giấy khen. Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2014, Chính phủ đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 03 đơn vị; Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 20 đơn vị và tặng Bằng khen cho 04 đơn vị; 45 “Đơn vị quyết thắng”, 550 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND”...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích mà Tổng cục Chính trị CAND đã đạt được trong năm qua, góp phần vào thành tích chung của lực lượng CAND trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội và đối ngoại của đất nước.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, công tác xây dựng lực lượng CAND cần tiếp tục được xác định là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND trước mắt cũng như lâu dài; đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Chính trị CAND cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới nhằm nâng cao tính chủ động, hiệu quả của công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm lực lượng CAND luôn giữ vững bản chất cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân trong mọi tình huống. Triển khai, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, văn hóa ứng xử; xây dựng tác phong chính quy của lực lượng CAND; khắc phục những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, thái độ hách dịch, cửa quyền...

Tham mưu, hướng dẫn kiện toàn tổ chức bộ máy của CAND; quan tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đặt ra.

Tiếp tục tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua, học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Tăng cường tuyên truyền về gương chiến đấu anh dũng, hy sinh, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến của cán bộ chiến sĩ Công an và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự để cán bộ, chiến sĩ học tập và làm theo; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công bằng những việc làm thiết thực, đầy tình đồng chí, đồng đội, góp phần tích cực củng cố hậu phương, tạo điểm tựa niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.../.


Phạm Linh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website