Tổng cục XDLL CAND: Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

08/04/2014
Theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, ngày 08/4/2014, Tổng cục Xây dựng lực lượng (XDLL) Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu nội dung, phương pháp học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên thuộc Đảng bộ Công an Trung ương.

Việc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2014 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm theo 6 Điều Bác Hồ dạy CAND; đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đơn vị và đoàn thể quần chúng CAND.
 

Toàn cảnh Hội nghị.


Tại Hội nghị, sau khi các đại biểu nghe PGS.TS Vũ Văn Phúc, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản truyền đạt nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, lãnh đạo Tổng cục XDLL CAND đề nghị, các Đảng bộ sớm có kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện chuyên đề năm 2014 đến cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong Đảng bộ mình. Việc tổ chức học tập, xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện chủ đề năm 2014 phải đảm bảo thiêt thực, hiệu quả, chú trọng thảo luận liên hệ sát hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương và từng cá nhân; Tổ chức thảo luận ở từng chi bộ để xây dựng kế hoạch và có giải pháp thực hiện; Sau học tập, nghiên cứu chuyên đề và một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND.
 

Thuần Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website