Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kỳ mới”

12/12/2011
Sáng 09/12/2011, Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT ngày 04/12/2001 giữa Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kỳ mới” đã diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí Thượng tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị

Dự Hội nghị còn có đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương cùng 181 đại biểu là những điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Huỳnh Đảm nhấn mạnh: Trong 10 năm qua, lực lượng Công an các cấp từ Trung ương xuống cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, nhất là ở xã, phường, thị trấn và khu dân cư để chỉ đạo triển khai, vận động các tầng lớp nhân dân cả nước tham gia thực hiện ngày càng có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao nhận thức tư tưởng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội. Những kết quả đó đã góp phần vào những thành tựu chung của đất nước, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế phát triển, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần to lớn vào thành tựu chung của đất nước trong những năm qua.
 Báo cáo tổng kết cũng nêu rõ: Qua 10 năm triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm; Công tác tuyên truyền giáo dục, ý thức trách nhiệm của toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng cao, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, trở thành phong trào rộng lớn trong toàn quốc; Tình đoàn kết xóm làng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết quân dân được củng cố và phát triển; đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, hy sinh quên mình vì sự bình yên của nhân dân; Công tác xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh và kiện toàn, củng cố tổ chức đoàn, hội được chú trọng, tạo nhân tố quan trọng triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết liên tịch.
Trong công tác và chiến đấu đã có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng; nhiều tấm gương dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân (trong 10 năm qua chỉ tính riêng lực lượng Công an xã đã có 56 đồng chí hy sinh, 429 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ, được các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân khen ngợi). Nhân dịp này, 183 tập thể đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen về những thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc


Thay mặt Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định: Việc ký kết Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an là hoàn toàn đúng đắn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là sức sống mạnh mẽ của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa lực lượng CAND với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, nhất là với lực lượng Quân đội nhân dân trong việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Cần tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự để nhân dân thấy rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình trong việc tham gia giữ gìn an ninh, trật tự; có ý thức chủ động tự bảo vệ, tự giác đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật. Gắn kết phong toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”, “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” và các chương trình “xoá đói giảm nghèo”…Đặc biệt tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải”; phong trào thi đua “Dân vận khéo”, diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân.
Trên cơ sở Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kỳ mới”, đề nghị các cấp, các ngành nghiên cứu, triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới về nội dung, hình thức, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ  an ninh Tổ quốc cho phù hợp, tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng./

Lan Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website