Tổng kết công tác giáo dục, đào tạo và triển khai Chương trình nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 trong Công an nhân dân

07/10/2014
Ngày 06/10/2014, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác giáo dục, đào tạo và triển khai Chương trình nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 trong Công an nhân dân. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ; lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ Công an; Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu các học viện, trường Công an nhân dân; lãnh đạo Công an, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

 Hội nghị Tổng kết công tác giáo dục, đào tạo và triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 trong CAND.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo Tổng kết công tác giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân từ năm 1945 đến nay và dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân; Báo cáo Tổng kết năm học 2013- 2014, Chỉ thị của Bộ Công an về chương trình, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân năm học 2014-2015. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về những thành tích, kết quả, bài học kinh nghiệm, hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân trong công tác giáo dục, đào tạo gần 70 năm qua; phương hướng đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ: Nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của giáo dục, đào tạo trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, trong suốt gần 70 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã thường xuyên quan tâm phát triển giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân và có nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án phát triển giáo dục, đào tạo.

Công tác giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân đã có bước phát triển mới và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, từng bước hòa nhập với tiến trình đổi mới chung của nền giáo dục quốc dân, không chỉ đáp ứng yêu cầu của lực lượng Công an mà còn mở rộng giáo dục, đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội. Hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngày càng được mở rộng, gồm các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường văn hóa và các trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

 

Bộ trưởng Trần Đại Quang tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Đại học An ninh nhân dân và Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II- đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2013 - 2014.

 

Nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy tiếp tục được đổi mới theo hướng nâng cao tính chủ động và năng lực tự học, tự nghiên cứu của học viên, bảo đảm tính khoa học và phù hợp với yêu cầu thực tiễn; cơ cấu hệ thống ngành, nghề đào tạo, bồi dưỡng được hoàn thiện và mở rộng theo hướng đa dạng hóa. Công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng thường xuyên, phát triển cả về quy mô và hình thức. Đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được tăng cường về số lượng và chất lượng, mặt bằng trình độ có chuyển biến rõ nét, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa chức danh, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, đào tạo; trình độ, năng lực, phương pháp sư phạm được nâng cao. Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được cải thiện theo hướng hiện đại, đồng bộ. Quan hệ hợp tác về đào tạo với các cơ sở đào tạo của các bộ, ngành ngày càng mở rộng; công tác hợp tác quốc tế về đào tạo ngày càng đa dạng, phong phú và có hiệu quả thiết thực.

 Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu trong thời gian tới, công tác giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân phải quán triệt nghiêm túc đường lối, quan điểm và định hướng giáo dục của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an; lấy nhiệm vụ chính trị của Ngành trong từng giai đoạn cách mạng và tiêu chuẩn chức danh cán bộ làm tiêu chí xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, chương trình, quy mô, hệ thống, loại hình và cách thức tổ chức giáo dục, đào tạo. Kết hợp chặt chẽ giữa các loại hình đào tạo: Đào tạo chính quy; đào tạo qua thực tiễn công tác, chiến đấu; đào tạo vừa làm, vừa học; bồi dưỡng, huấn luyện, thường xuyên cập nhật kiến thức mới. Chú trọng đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục, đào tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Giáo dục, đào tạo phải gắn liền với nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, hình thành và phát triển hệ thống lý luận nghiệp vụ Công an nhân dân. Việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng, biên soạn chương trình, nội dung, tài liệu dạy học và góp phần giải quyết những vấn đề mà thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng đặt ra.

 

 Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu dự Hội nghị.

 

Chăm lo giáo dục, rèn luyện học viên Công an nhân dân theo Sáu điều Bác Hồ dạy. Tăng cường kỷ cương, chấn chỉnh kỷ luật, xây dựng nếp sống văn hóa và môi trường giáo dục lành mạnh trong các học viện, trường Công an nhân dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động thực tế, thực tập, nhất là hoạt động định hướng giáo dục đạo đức nghề nghiệp và tư vấn tâm lý nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, nhân cách người học. Phát huy tính năng động, sáng tạo của học viên, khuyến khích học viên tích cực nghiên cứu khoa học, tham gia giải quyết các vấn đề mà thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng đặt ra.

Để góp phần thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trên, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, cần tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giáo dục, đào tạo. Chú trọng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, hoàn thiện lý luận về công tác giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Đại học An ninh nhân dân và Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II về thành tích xuất sắc, toàn diện dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2013 - 2014; 12 tập thể và 32 đơn vị cơ sở thuộc các học viện, trường Công an nhân dân được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an; Trường Văn hóa I và Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI được tặng
Bằng khen của Bộ Công an./.

Phương Linh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website