Xây dựng tổ chức Công đoàn trong Công an nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

16/07/2020
Chiều 16/7/2020, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Đề án về tổ chức và hoạt động của đoàn thể chính trị - xã hội trong Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội thảo “Xây dựng tổ chức Công đoàn trong Công an nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới”. Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an chủ trì Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo. 


Hội thảo nhằm trao đổi, cung cấp những căn cứ lý luận, thực tiễn phục vụ tham mưu, ban hành quy định về hệ thống tổ chức và hoạt động của Công đoàn CAND, góp phần hoàn thiện Đề án tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND.

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo nêu rõ: Công đoàn CAND (tiền thân là Công đoàn Công chức Nha Công an Trung ương) thành lập ngày 28/8/1950 theo Quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sau này đổi tên thành Công đoàn Bộ Công an. Đến năm 1975, do yêu cầu cách mạng, Công đoàn Bộ Công an giải thể, chuyển sang nhiệm vụ khác. Ngày 12/6/1993, xuất phát từ tình hình thực tế, trên cơ sở nguyện vọng đông đảo của người lao động trong CAND và đề nghị của Đảng ủy Công an Trung ương, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Quyết định số 832/QĐ-TLĐ tái lập Công đoàn trong lực lượng công nhân, viên chức, lao động thuộc ngành CAND (gọi tắt là Công đoàn CAND), đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo. 


Công đoàn CAND bao gồm 18 Công đoàn Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số Cục trực thuộc Bộ với hơn 400 Công đoàn cơ sở và hơn 23.000 đoàn viên. Với vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chỉ huy các cấp qua các thời kỳ luôn quan tâm, đánh giá cao vai trò, vị trí của đoàn viên cũng như hoạt động của tổ chức Công đoàn trong CAND. Công đoàn CAND đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên; tuyên truyền, giáo dục, xây dựng lực lượng đoàn viên có bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với chế độ; có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới.

Hiện nay, thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị và Nghị định số 01 ngày 6/8/2018 của Chính phủ, tổ chức bộ máy Bộ Công an đã được kiện toàn, đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an cũng có những ảnh hưởng không nhỏ đến tổ chức và hoạt động của các cấp công đoàn trong CAND. Do đó, để xây dựng tổ chức Công đoàn trong CAND ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Đề án tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND. 

Các đại biểu dự Hội thảo. 


Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ một số vấn đề đang đặt ra đối với công tác công đoàn và phong trào công nhân lao động như: Những yếu tố tác động đến tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn các cấp trong CAND khi triển khai mô hình, tổ chức mới của Bộ Công an; mối quan hệ giữa các cấp Công đoàn trong CAND; vị trí, vai trò của Công đoàn các cấp trong CAND trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; cơ quan giúp việc của tổ chức Công đoàn các cấp trong CAND… Qua đó, các đại biểu cũng đã đề xuất, kiến nghị phương án quy định về hệ thống tổ chức, hoạt động của Công đoàn CAND phù hợp với mô hình, tổ chức mới của Bộ Công an, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn trong CAND vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới…

 

 

Khánh Huyền
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website