Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú Bộ Công an

04/06/2012
Chiều 04/6/2012, tại Hà Nội, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã họp xét duyệt, đề nghị tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 12 cho 22 nhà giáo thuộc các Trường, Học viện trong Công an nhân dân, trong đó có 5 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân; 17 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. 

Theo Thông tư hướng dẫn số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiêu chuẩn xét danh hiệu Nhà giáo nhân dân phải được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú từ 6 năm trở lên tính đến năm đề nghị; tiếp tục đạt thành tích cao sau khi được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú với một trong các hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu: Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Huân chương Lao động, Huân chương bảo vệ Tổ quốc trở lên; Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 20 năm trở lên. Đối với cán bộ quản lý giáo dục thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở lên, trong đó có 15 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy…

 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu phát biểu tại buổi họp xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú trong Công an nhân dân.


Đối với tiêu chuẩn xét danh hiệu Nhà giáo ưu tú, các nhà giáo phải có ít nhất 7 năm là Chiến sĩ thi đua cơ sở trong đó có 3 năm liên tục liền kề năm đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo và có ít nhất 01 lần được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp Bộ hoặc được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, hoặc 3 lần được tặng Bằng khen của tỉnh, Bộ đối với giáo viên, giảng viên. Có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên đối với giáo viên, giảng viên. Đối với cán bộ quản lý giáo dục thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy…

Trên cơ sở các hồ sơ đề nghị, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú đã kiểm tra, đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng xét tặng đã bỏ phiếu đối với các hồ sơ đủ tiêu chuẩn được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú để trình cấp trên xem xét, quyết định./.
 

Linh Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website