Nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, xứng đáng với truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển của Học viện An ninh nhân dân

21/10/2021
Ngày 21/10/2021, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Hội thảo khoa học “Học viện ANND - 75 năm xây dựng và phát triển”. Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, các Học viện, Trường Công an nhân dân (CAND), Công an các đơn vị, địa phương, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng…

Báo cáo đề dẫn Hội thảo nêu rõ: Cách đây 75 năm, vào ngày 25/6/1946, Trường Huấn luyện Công an được thành lập theo Nghị định số 215/NĐ-P2 của Bộ Nội vụ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Đây là ngôi trường đầu tiên của lực lượng Công an cách mạng và là tiền thân của của Học viện ANND ngày nay. Trong 75 năm xây dựng và phát triển, Học viện ANND đã trưởng thành, không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp đào tạo, huấn luyện cán bộ Công an phục vụ yêu cầu nhiệm vụ của đất nước qua các giai đoạn lịch sử. Những đóng góp xuất sắc của Học viện ANND qua các giai đoạn cách mạng đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh; danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng cao quý khác...

Toàn cảnh Hội thảo.

 

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ hơn những thành tựu đã đạt được trên các mặt công tác, nhất là công tác đào tạo cán bộ của Học viện trong 75 năm qua, đặc biệt là giai đoạn đất nước thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; đồng thời nhận diện những hạn chế, nguyên nhân và chỉ ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn xây dựng, phát triển của Học viện. Các đại biểu cũng thảo luận đánh giá những khó khăn, thách thức đặt ra đối với xây dựng, phát triển Học viện trước xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước và xây dựng lực lượng Công an trong bối cảnh mới; xác định yêu cầu phát triển, vị thế của Học viện trong mối quan hệ tương quan so sánh giữa truyền thống với hiện đại và đặt trong bối cảnh, không gian phát triển chung của hệ thống các trường đại học nói chung, các cơ sở giáo dục đào tạo trong CAND nói riêng nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an trong giai đoạn mới…

Phát biểu tại Hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng. Đồng chí khẳng định, Học viện ANND đã và đang tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, đổi mới toàn diện mọi mặt công tác để phát triển Học viện thành cơ sở giáo dục đào tạo đa ngành, đào tạo cán bộ Công an hàng đầu quốc gia, hướng tới cơ sở giáo dục đại học có uy tín trong khu vực, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030. 

Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng phát biểu tại Hội thảo.

 

Với vai trò là Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ hàng đầu của lực lượng CAND, Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng đề nghị toàn thể cán bộ lãnh đạo, giảng viên, công nhân viên của Học viện tiếp tục phát huy truyền thống, tự lực tự cường, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý; đổi mới toàn diện các mặt công tác nhà trường nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, xứng đáng với truyền thống 75 năm của Học viện ANND... 

Sau khi Hội thảo kết thúc, các đơn vị thuộc Nhà trường tiếp tục nghiên cứu các bài tham luận tập hợp in trong kỷ yếu và phát biểu của đại biểu tham dự Hội thảo để tham mưu với Ban Giám đốc Học viện xây dựng báo cáo kết quả Hội thảo, đề xuất với lãnh đạo Bộ Công an về nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển Học viện ANND, đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ Công an trong tình hình mới.

Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

 

 

Hoàng Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website