Nhiều mô hình hay trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi

11/10/2019
Ngày 11/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị giao lưu các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác quản lý giáo dục, giúp đỡ người lỗi lầm ở địa bàn dân cư.
Bộ Công an tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục giúp đỡ người lỗi lầm


Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, cũng như những khó khăn, trong công tác quản lý, giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi ở địa bàn dân cư, thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, gia đình và xã hội tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi, trong đó tập trung thực hiện ở 05 nhóm giải pháp trọng tâm: Trước tiên là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, xã hội, gia đình, nhà trường và nhân dân trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi ở địa bàn dân cư. Tổ chức tiếp nhận, phân công các tổ chức, cá nhân quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi nhằm tư vấn, trợ giúp tâm lý, hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục pháp lý, đồng thời quản lý, giám sát, ngăn chặn không để các đối tượng xấu tiếp cận, dụ dỗ, lôi kéo người có quá khứ lầm lỗi tái phạm. Tạo điều kiện hỗ trợ người lầm lỗi được vay vốn; tổ chức học tập, dạy nghề, tư vấn hướng nghiệp, tìm kiếm, giới thiệu, giải quyết việc làm để ổn định cuộc sống. Đồng thời, nghiên cứu ban hành các cơ chế chính sách phù hợp quy định pháp luật và thực tiễn địa phương để khuyến khích sự tham gia của các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, và huy động các nguồn lực khác của địa phương, các quỹ xã hội để giúp đỡ, hỗ trợ người lỗi lầm ở địa bàn dân cư. Bên cạnh đó, quan tâm đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia quản lý giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi ở cộng đồng…
 

Một người từng lầm lỗi chia sẻ nỗ lực vươn lên làm lại cuộc đời của bản thân.


Nhờ vậy, công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi trên địa bàn toàn tỉnh Hà Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, huy động được sự tham gia đông đảo của cả cộng đồng xã hội trong giúp đỡ người lầm lỗi ở địa bàn dân cư, hạn chế tình trạng tái phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Kết quả từ năm 2015 đến nay, đã có khoảng 2.000 trường hợp người lầm lỗi đã có tiến bộ rõ rệt, trong đó có trên 500 trường hợp tiến bộ tiêu biểu, điển hình. 

Tại buổi Giao lưu, các đại biểu có dịp được gặp gỡ, giao lưu với các gương mặt điển hình đại diện cho các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và các cá nhân tiêu biểu trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lỗi lầm ở địa bàn chia sẻ kinh nghiệm và đặc biệt được nghe những người từng một thời lầm lỗi trực tiếp chia sẻ về những nỗ lực của bản thân trong phấn đấu vươn lên làm lại cuộc đời.

Toàn Cảnh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website