Thành phố Hà Nội phấn đấu làm giảm các loại tội phạm xâm hại trẻ em

26/11/2012

 Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em, UBND TP Hà Nội vừa ban hành "Kế hoạch đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2013-2015".  

Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website