Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Bộ Công an năm 2021

01/01/2021
Căn cứ Luật Tiếp công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 30/2015/TT-BCA ngày 03/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân; Kế hoạch số 272/KH-BCA-X05 ngày 05/12/2018 của Bộ Công an về kế hoạch tiếp công dân của lãnh đạo Bộ Công an; Thông tư số 28/2018/TT-BCA ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy chế làm việc của Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Bộ Công an năm 2021.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Công an tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng. Trường hợp lịch tiếp trùng vào ngày nghỉ thì sẽ tổ chức tiếp vào ngày làm việc đầu tiên của tuần kế tiếp.

Thời gian: Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Địa điểm: Tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an, số 3 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

 

Ban biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website