Danh sách các tổ chức ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương tính đến ngày 06/5/2022

18/05/2022
Lượt xem: 697
Thực hiện Kế hoạch vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương của Bộ Công an năm 2022, Văn phòng Bộ Công an đã mở tài khoản mới 3761.0.9052483.91020 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội để tiếp nhận, quản lý, theo dõi Quỹ.

Tính đến ngày 06/5/2022, tài khoản trên đã tiếp nhận số tiền ủng hộ của các tổ chức với tổng số tiền: 69.330.000 đồng (Sáu mươi chín triệu ba trăm ba mươi ba ngàn đồng chẵn). 

Văn phòng Bộ Công an công bố bảng kê chi tiết số tiền đã nhận được từ các tổ chức (xem ở file đính kèm).

Văn phòng Bộ Công an sẽ tiếp tục cập nhật danh sách các cá nhân, tổ chức ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an./.

 

File đính kèm
Văn phòng Bộ Công an
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website