Hội nghị tập huấn công tác văn thư hành chính, hồ sơ lưu trữ văn bản quản lý nhà nước trong Công an nhân dân

07/10/2011
Trong các ngày 05-06/10/2011, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư hành chính, hồ sơ lưu trữ văn bản quản lý nhà nước trong Công an nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác văn thư hành chính, hồ sơ lưu trữ thuộc các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện, Trường, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đến Công an các quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh, thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy các địa phương.

Đồng chí Tô Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Đến dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương, lãnh đạo Cục Tham mưu, Chính trị, Văn phòng các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ. Văn phòng Bộ Công an giúp lãnh đạo Bộ chủ trì tổ chức Hội nghị. Hội nghị tập huấn được tổ chức với hình thức truyền hình trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an kết nối với các điểm cầu truyền hình Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TPHCM.

Tại Hội nghị, các đồng chí tham dự sẽ được cập nhật, hệ thống những kiến thức cơ bản và nắm được những quy định mới về công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước để triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương trong thời gian tới. Đồng thời cũng là dịp để trao đổi kinh nghiệm, thảo luận, đề xuất ý kiến để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn thư hành chính, hồ sơ lưu trữ văn bản quản lý nhà nước trong Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Tô Lâm ghi nhận những cố gắng nỗ lực và đánh giá cao những kết quả, thành tích công tác của cán bộ, chiến sĩ làm công tác văn thư- lưu trữ ở Công an các đơn vị, địa phương. Trong những năm qua, công tác văn thư- lưu trữ hồ sơ và công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lực lượng Công an nhân dân đã có nhiều cố gắng, từng bước đi vào nề nếp, phục vụ kịp thời, có hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, lãnh đạo chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Công an các cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng, hậu cần- kỹ thuật Công an nhân dân.

Tuy nhiên, công tác văn thư- lưu trữ hồ sơ và bảo vệ bí mật nhà nước ở Công an một số đơn vị, địa phương còn một số hạn chế. Việc xây dựng và ban hành văn bản còn chồng chéo, việc theo dõi giải quyết văn bản còn chậm. Hồ sơ tài liệu lưu trữ còn phân tán, chưa xác định thời hạn bảo quản, giải mật tài liệu và ứng dụng tin học vào công tác lưu trữ. Kho tàng, trang thiết bị phương tiện còn thiếu và chưa đồng bộ.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ trong Công an nhân dân và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng, hậu cầu- kỹ thuật Công an nhân dân trong tình hình mới. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương quán triệt sâu sắc nội dung những văn bản mới của nhà nước và của Bộ Công an về công tác văn thư- lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước, vận dụng và thực hiện tốt vào công tác văn thư hành chính, hồ sơ lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân ở đơn vị, địa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu, lãnh đạo chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Công an các cấp. Lãnh đạo Công an các cấp phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ làm công tác văn thư- lưu trữ nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề nghiệp, nhanh nhạy, thận trọng, tỉ mỉ trong công tác; thực hiện tốt 4 yêu cầu đối với công tác văn thư là: Kịp thời, chính xác, đúng nơi, an toàn. Cán bộ lưu trữ phải chủ động thu thập, phân loại, bổ sung, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, giải mật tài liệu, làm các công cụ tra cứu, tổ chức khai thác sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ và bảo quản an toàn hồ sơ tài liệu. Đồng thời nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác văn thư- lưu trữ; nghiên cứu cải tiến, đổi mới các quy trình công tác văn thư- lưu trữ phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện thực tế ở từng đơn vị, địa phương để đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, giảm thiểu giấy tờ, góp phần cải cách hành chính trong nội bộ Công an nhân dân. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; phòng ngừa sơ hở, khắc phục những lệch lạc, thiếu sót; tuân thủ nghiêm quy chế, quy trình công tác bảo mật. Phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp để lộ, lọt bí mật nhà nước. Lãnh đạo Bộ yêu cầu các Tổng cục chức năng tiếp tục nghiên cứu cụ thể hoá các quy định có liên quan đến điều kiện đảm bảo, cơ chế làm việc; chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác văn thư- lưu trữ. Lãnh đạo Công an các cấp cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tập huấn bồi dưỡng cán bộ, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước và của Bộ Công an về công tác văn thư hành chính, hồ sơ lưu trữ và công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân./.

                                                 
 

Nguyễn Đức Dũng
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website