Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự

05/12/2011
Ngày 05/12/2011, tại trụ sở Bộ Công an ở TP. Hà Nội , Ban chỉ đạo (BCĐ) 138/CP của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/19/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) trong tình hình mới” và Lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an với Cơ quan thông tấn, báo chí giai đoạn 2012-2015.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến giữa TP. Hà Nội với 63 tỉnh, thành phố. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ 138/CP đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ 138/CP chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng BCĐ 138/CP; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể; đại diện UBND một số địa phương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Đại Quang, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ 138/CP khẳng định, sau một năm thực hiện Chỉ thị đã đạt được những kết quả bước đầu, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức của toàn xã hội đối với công tác đấu tranh PCTP và tệ nạn xã hội (TNXH). Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đều xác định rõ hơn trách nhiệm của mình trong đấu tranh PCTP; xây dựng cơ chế phối hợp giữa lực lượng CAND với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, gắn phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. An ninh chính trị được giữ vững, kỷ cương pháp luật được đề cao, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) được đảm bảo, xuất hiện nhiều mô hình tổ chức quần chúng tham gia PCTP và TNXH tại cơ sở; đã điều tra khám phá, bóc gỡ nhiều đường dây, băng ổ nhóm tội phạm, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ, Phó trưởng BCĐ 138/CP đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW. Theo Báo cáo, Chỉ thị số 48-CT/TW đã được các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả tốt, kiềm chế sự gia tăng hoạt động tội phạm, giữ vững TTATXH, tạo môi trường xã hội lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội. Bộ Công an với chức năng là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 138/CP đã phối kết hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo quyết liệt các lực lượng nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình hoạt động tội phạm, mở 9 đợt cao điểm tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức; điều tra, khám phá các vụ án đạt tỷ lệ 71,3%, riêng trọng án đạt trên 90%; triệt phá gần 4.000 băng ổ nhóm tội phạm lưu manh chuyên nghiệp…
 

Đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Thông tin – Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân và Thông tấn xã Việt Nam ký Chương trình phối hợp tuyên truyền PCTP giai đoạn 2012 – 2015Cũng tại Hội nghị đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền PCTP giai đoạn 2012 – 2015 giữa Bộ Công an, Bộ Thông tin – Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân và Thông tấn xã Việt Nam. Theo đó, các cơ quan trên sẽ tăng cường phối hợp, tổ chức tuyền truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị, tổ chức xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về nội dung Chỉ thị số 48-CT/TW, Chương trình mục tiêu quốc gia PCTP giai đoạn 2011 – 2015; từ đó nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh PCTP, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội từ cơ sở. Tập trung tuyên truyền những mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác PCTP, mô hình thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW. Bộ Công an chủ động cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin về các nội dung tuyên truyền cho Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam để biên tập, xây dựng các chương trình tuyên truyền phù hợp. Đồng thời, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền PCTP…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 48 trong thời gian vừa qua. Đồng chí Trưởng BCĐ 138/CP nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW trong năm 2012 nhằm đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định trách nhiệm lãnh đạo công tác PCTP là một trong những nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân hiểu biết sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa trách nhiệm của mình trong đấu tranh PCTP để chủ động phòng ngừa, không để phát sinh tội phạm ngay từ trong gia đình, cộng đồng dân cư.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ rõ các cơ quan bảo vệ pháp luật, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an nhân dân cần cần sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, hình sự, tội phạm có yếu tố nước ngoài. Tiếp tục mở đợt cao điểm tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, bảo đảm an toàn cho nhân dân đi lại, vui chơi trong dịp Tết cổ truyền Nhâm Thìn 2012 và các ngày lễ lớn của dân tộc. Chú trọng phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hóa các loại hình tự quản về an ninh trật tự, phù hợp với đặc điểm dân cư và điều kiện kinh tế xã hội, huy động mọi người dân tham gia PCTP. Đồng thời bên cạnh đó tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong công tác đấu tranh PCTP, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH đất nước….                                                                                        
 

Song Thủy
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website