Thứ trưởng Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu người có uy tín trong dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa

08/04/2014
Ngày 08/4/2014 tại Hà Nội, Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đoàn đại biểu 50 người đại diện cho những người có uy tín trong dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Thanh Hóa về thăm Thủ đô Hà Nội và Bộ Công an. Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục chức năng thuộc Bộ.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo tóm tắt với Thứ trưởng Tô Lâm về tình hình, kết quả hoạt động của người có uy tín trong DTTS trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

Tiếp đó, những người có uy tín tiêu biểu như ông Lầu Thanh Mai, dân tộc Mông, ở huyện Mường Lát; ông Triệu Ngọc Dương, dân tộc Dao, ở huyện Ngọc Lặc; ông Cao Bằng Nghĩa, dân tộc Thái, ở huyện Quan Hóa; ông Bùi Ngọc Tuân, huyện Bá Thước... đã báo cáo với lãnh đạo Bộ Công an những kinh nghiệm và kết quả nổi bật của mình trong đấu tranh chống lại sự lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của kẻ địch, trực tiếp tham gia giải quyết ổn định nhiều vụ việc phức tạp xảy ra tại địa phương, tham gia đẩy lùi các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong vùng dân tộc, tích cực đấu tranh chống luận điệu tuyên truyền kích động chống đối Đảng, Nhà nước; đấu tranh phòng ngừa tệ nạn ma túy, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; đồng thời kiến nghị Bộ Công an giúp đỡ trong một số công tác cụ thể tại địa phương.

 

Thứ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu người có uy tín trong DTTS tỉnh Thanh Hóa.


Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Tô Lâm đánh giá cao kết quả hoạt động của người có uy tín trong DTTS tỉnh Thanh Hóa đã đạt được thời gian qua, đồng thời khẳng định, lãnh đạo Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các cấp tạo mọi điều kiện để phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Thanh Hóa ngày càng phát triển tốt hơn.

Đồng chí Thứ trưởng mong muốn, sau đợt tham quan này, các đại biểu sẽ về nói lại với đồng bào những điều “mắt thấy, tai nghe” và tiếp tục vận động đồng bào giữ vững đoàn kết giữa các dân tộc, đoàn kết trong cộng đồng dân cư, dòng họ, giúp đỡ nhau trong đời sống sinh hoạt, tiếp tục là cầu nối giữa đồng bào với chính quyền các cấp vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nêu cao cảnh giác với mọi luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của địch và phần tử xấu về hoạt động kích động ly khai, tự trị, di dịch cư tự do, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Thu Hoài
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website