Tổng cục An ninh II, Bộ Công an triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW

23/05/2014
Ngày 22/5/2014, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cốt cán trong Tổng cục.

 

Trung tướng Hoàng Kông Tư phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Hoàng Kông Tư, Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng cục Trưởng Tổng cục An ninh II yêu cầu Cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trong Tổng cục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết số 28-NQ/TW; chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương và chương trình hành động, kế hoạch của Đảng ủy Tổng cục, tạo sự chuyển biến thống nhất nhận thức và hành động, củng cố niềm tin; phát huy sức mạnh tổng hợp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.
 
 

Vân Lâm
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website