Bộ Công an Tổng kết công tác nghỉ dưỡng, điều dưỡng năm 2015

24/12/2015
Ngày 23- 12, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghỉ dưỡng, điều dưỡng năm 2015; phương hướng công tác năm 2016. Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có Trung tướng Phạm Quang Cử , Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-  Kỹ Thuật; các đồng chí lãnh đạo các Cục chuyên môn nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh đạo các nhà nghỉ dưỡng, điều dưỡng của Bộ và Công an các địa phương.

Năm 2015, công tác nghỉ dưỡng, điều dưỡng trong lực lượng Công an đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ trong ngành nghỉ dưỡng, điều dưỡng đúng theo chế độ của Bộ. Trong năm, các nhà nghỉ dưỡng đã phục vụ được gần 300.000 lượt người, tăng 6% so với năm 2014, bước đầu thực hiện công tác xã hội hóa có thu, phục vụ cho công tác duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở vật chất các nhà nghỉ và góp phần cải thiện thêm đời sống của người lao động.

 

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực và kết quả đã đạt được của các nhà nghỉ dưỡng, điều dưỡng,  trong đó nhiều đơn vị đã có những cách làm mới, ý tưởng mới trong công tác diều dưỡng, nâng cao chất lượng, phục vụ tốt cán bộ , chiến sỹ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và yêu cầu công tác đối ngoại của ngành.

Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật và các đơn vị lien quan cần tiếp tục quan tâm đầu tư  về cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng được nguồn lực chuyên môn, chuyên sâu của cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại các nhà nghỉ dưỡng, điều dưỡng.

Đồng thời, trên cơ sở các qui định của Nhà nước và của ngành, nghiên cứu nguồn đầu tư từ ngân sách, vốn vay hoặc huy động từ các nguồn liên doanh liên kết, các nguồn kinh phí hợp pháp khác để nâng cao chất lượng các cơ sở nghỉ dưỡng, điều dưỡng, trong đó chọn các nhà nghỉ có khả năng quản trị cao để thí điểm, tiến tới xây dựng cơ chế chung để nhân rộng.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác nghỉ dưỡng, điều dưỡng trong năm 2015.

Trịnh Mạnh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website