Tập huấn công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

24/12/2015
Sáng 23/12/2015, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật Bộ Công an tổ chức tập huấn công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em.

Tham dự tập huấn có 150 đồng chí gồm: Trưởng, Phó ban vì sự tiến bộ phụ nữ, các đồng chí làm đầu mối giới, các đồng chí trong Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội phụ nữ các đơn vị thuộc Tổng cục.

 

Tập huấn công tác bình đẳng giới.

 
Qua tập huấn, các đại biểu được tiếp cận với các kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; những vấn đề cơ bản về công tác gia đình và trẻ em, từ đó làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em; đó cũng là cơ hội để các đại biểu học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau về thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em để triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn ở các cơ quan, đơn vị./.


Tuấn Bình
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website