Hội nghị giao ban Quân ủy và Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị

21/11/2012
Chiều 20/11/2012, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giao ban Quân ủy Trung ương (QUTW) và Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.  

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư TW Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, cùng nhiều Tướng lĩnh, sĩ quan QĐND và CAND; đại diện lãnh đạo Văn phòng TW Đảng, Ban Tuyên giáo TW.

Hội nghị giao ban giữa QUTW và Đảng ủy CATW nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị; đồng thời để QUTW và Đảng ủy CATW trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về những mô hình mới, những cách làm hay, đem lại hiệu quả thiết thực trong chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng lực lượng QĐND, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…

 

Đồng chí Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng; Thượng tướng Trần Đại Quang, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng các đại biểu dự Hội nghị.
 

Báo cáo của QUTW và Đảng ủy CATW về kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã nêu: Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, lực lượng QĐND, CAND đã sớm xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện nghiêm túc việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả tốt. Trong chỉ đạo cũng như trong tổ chức thực hiện, lực lượng Quân đội, Công an các đơn vị, địa phương đã gắn kết, lồng ghép việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các Nghị quyết TW; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Qua tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã giúp mỗi cán bộ chiến sĩ tự soi lại bản thân, tu dưỡng, rèn luyện trong công tác, đạo đức, lối sống; ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tinh thần trách nhiệm trong công tác được nâng lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận làm rõ hơn một số kết quả, kinh nghiệm bước đầu; những tồn tại, hạn chế trong thực tế tại các đơn vị và các giải pháp tiếp theo để thực hiện có hiệu quả hơn Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương, đánh giá cao những kết quả lực lượng QĐND, CAND đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị trong thời gian vừa qua. Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh thời gian tiếp theo, lực lượng QĐND, CAND cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với quần chúng nhân dân. Trên cơ sở Quy định của Ban Bí thư, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị lực lượng QĐND - CAND cần ban hành quy định cụ thể về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt gắn với những điều đảng viên không được làm, các quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy ước của tập thể, cộng đồng dân cư. Hàng năm sơ kết, đánh giá việc thực hiện trong kiểm điểm công tác cuối năm; tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng yêu cầu cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong lực lượng thanh niên CAND – QĐND; xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt cho Đảng và hệ thống chính trị trong tương lai, đặc biệt là ở các địa phương, cơ sở, tạo nền tảng đạo đức lâu bền trong xã hội. Chú trọng công tác tuyên truyền, phát hiện, phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, những sáng kiến tốt để kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ từ các điển hình tiên tiến; động viên cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và nhân dân thi đua học tập và làm theo đạo đức của Bác Hồ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.../.
 

Tuấn Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website