Thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống khủng bố; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội

20/03/2013
 Ngày 20/3/2013, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố (PCKB)- Bộ Công an tổ chức cuộc họp lần thứ XI. Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp. 

 Năm 2012, dưới dự lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CAND đã lập nhiều chiến công xuất sắc, kịp thời đấu tranh, đập tan, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động khủng bố, bạo loạn của các thế lực thù địch, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước…

Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi cuộc họp. 

  Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Tô Lâm đánh giá cao những kết quả, thành tích mà lực lượng Công an, đặc biệt là Ban chỉ đạo PCKB đã đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ PCKB và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội thời gian tới, Thứ trưởng Tô Lâm chỉ đạo một số công tác lớn: Tiếp tục theo dõi nắm chắc tình hình, chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm khác. Nâng cao mối quan hệ phối hợp và hiệp đồng tác chiến với Ban chỉ đạo PCKB các bộ, ngành địa phương, đặc biệt là với lực lượng Quân đội trong triển khai công tác PCKB theo tinh thần Chỉ thị số 25 của Thủ tướng Chính phủ. 

Xây dựng, triển khai các phương án PCKB bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình đặc biệt quan trọng và các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; chủ động nắm chắc và dự báo tình hình khủng bố. Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế về PCKB; điều tra, xử lý nghiêm các loại tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. 
 
Bên cạnh đó chú trọng, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và PCKB nói riêng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ an ninh quốc gia; góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Công an./.
 

 

 

Anh Nguyễn
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website