Hoàn thành 14 đề án, dự án thành phần của Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Công an giai đoạn 2011 – 2020 trong năm 2013

16/05/2013
Ngày 16/5/2013 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Công an giai đoạn 2011 – 2020 đã họp dưới sự chủ trì của Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ).

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy hoạch tại cuộc họp đã chỉ rõ, năm 2012, BCĐ đã có nhiều hoạt động cụ thể để triển khai Quy hoạch như ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Công an giai đoạn 2011 - 2020; ban hành Quyết định về Quy chế hoạt động và phân công trách nhiệm của BCĐ; thành lập và quy định nhiệm vụ của Tổ giúp việc BCĐ…

Bám sát Kế hoạch của BCĐ, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức quán triệt và có chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai tích cực Quy hoạch ở đơn vị, địa phương mình các nhiệm vụ liên quan như: Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đến năm 2020; Hoàn thiện các văn bản quản lý, bố trí, sử dụng biên chế trong CAND; Triển khai các Đề án thành phần về nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND.

Tuy nhiên, đối chiếu với chương trình, kế hoạch đề ra, những kết quả mà các đơn vị, địa phương đạt được vẫn còn khiêm tốn. Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ đã tập trung phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế, làm rõ các nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Quy hoạch.

Tại cuộc họp, BCĐ đã thống nhất các nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện trong năm 2013, trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ chính như: Hoàn thành, trình Bộ trưởng phê duyệt 14 đề án, dự án thành phần của Quy hoạch; Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương, các Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai, xây dựng Quy hoạch tại đơn vị mình; Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và triển khai các đề án, dự án, quy hoạch về đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nhân lực, bổ sung hoàn thiện các văn bản quản lý và sử dụng nguồn nhân lực; Hoàn thiện các chế độ chính sách đối với nhân lực.../.
 

An Thi
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website