Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 02/2021

25/02/2021
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 02/2021 (từ ngày 15/01/2021 đến ngày 14/02/2021) như sau:

1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:

Toàn quốc xảy ra 3.800 vụ; khám phá 3.171 vụ; bắt giữ, xử lý 6.984 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 83,45%; triệt phá 182 băng, nhóm. So với tháng 01/2021, giảm 395 vụ (-9,42%), giảm 370 số vụ khám phá (-10,45%), giảm 843 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-10,77%), tăng 54 số băng, nhóm bị triệt phá (+42,19%).

Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 02/2021.

Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 02/2021.

2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 780 vụ, so với tháng 01/2021 giảm 348 vụ (-30,85%).

3. Số vụ phạm tội về môi trường:

Toàn quốc xảy ra 107 vụ, so với tháng 01/2021 giảm 14 vụ (-11,57%).

4. Số vụ phạm tội về ma túy:

Toàn quốc xảy ra 2.246 vụ, so với tháng 01/2021 giảm 1.986 vụ (-46,93%).

5. Công tác truy nã:

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 473 đối tượng truy nã, 146 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 01/2021, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 243 đối tượng (-33,94%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 24 đối tượng (-14,12%)./.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website