Giới thiệu văn bản mới

 Ngày 05 /1/2013, Ủy ban Dự thảo Hiến pháp năm 1992 có  Báo cáo Thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Nội dung như sau:  
Nhằm giúp cán bộ, chiến sỹ Công an và bạn đọc tham gia góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đạt kết quả cao, Cổng Thông tin điện tử  Bộ Công an giới thiệu bảng so sánh Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Ủy ban Dự thảo Hiến pháp năm 1992 như sau: 
Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải danh sách Giám định viên tư pháp của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an để bạn đọc theo dõi:
Để phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí, nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm, Bộ Thông tin và truyền thông, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Bộ Công an xây dựng Chương trình phối hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011-2015 với những nội dung sau:
Ngày 12/7/2001, Chủ tịch nước ký Lệnh số 08/LCTN công bố ban hành Luật Phòng cháy và chữa cháy (Luật PCCC) và ngày 4/10/2001, Luật PCCC có hiệu lực thi hành. Mười năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp và sự cố gắng thực hiện của các bộ, ngành, địa phương và toàn dân, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an, công tác PCCC đã có chuyển biến tích cực; phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy được đẩy mạnh và ngày càng phát triển sâu rộng; hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC được tăng cường…, những kết quả đó đã từng bước kiềm chế sự gia tăng về số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội phục vụ sự phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội của đất nước.