Giới thiệu văn bản mới

Ngày 23/02/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 29/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2013/TT-BTC ngày 19/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân.
Ngày 15/3/2016, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Thông tư số 14/2016/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2012/TT-BCA ngày 11/6/2012 quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong Công an nhân dân.
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư 15/2016/TT-BCA ngày 16/3/2016, quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân (CAND).
Ngày 10/3/2016, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư 13/2016/TT-BCA quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân.
Ngày 17/3/2016, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 17/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Ngày 4/3/2016, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã ký ban hành Thông tư số 11/2016/TT-BCA quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.