Giới thiệu văn bản mới

Ngày 27/10/2016, Bộ Công an ban hành dự thảo Thông tư quy định về việc thực hiện các quyết định chưa cho nhập cảnh, tạm hoãn xuất cảnh. Dự thảo Thông tư bao gồm 3 Chương, 12 Điều quy định về việc thực hiện các quyết định chưa cho nhập cảnh, tạm hoãn xuất cảnh của cơ quan, người có thẩm quyền và người được ủy quyền theo quy định của pháp luật; quyết định gia hạn, quyết định hủy bỏ các quyết định chưa cho nhập cảnh, tạm hoãn xuất cảnh.
Ngày 25/10/2016, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Thông tư số 43/2016/TT-BCA quy định về biện pháp thực hiện bảo hiểm y tế đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 12 năm 2016.
Ngày 20/10/2016, Bộ Công an ban hành dự thảo Thông tư quy định về việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân.
Ngày 10/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ.
Ngày 13/10/2016, Bộ Công an ban hành dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.
Ngày 07/10/2016, Bộ Công an ban hành dự thảo Thông tư quy định về chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.