Giới thiệu văn bản mới

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Thông tư số 38/2016/TT-BCA quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 129/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
Ngày 12/10/2016, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Thông tư số 40/2016/TT-BCA quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 27/10/2016, Bộ Công an ban hành dự thảo Thông tư quy định về việc thực hiện các quyết định chưa cho nhập cảnh, tạm hoãn xuất cảnh. Dự thảo Thông tư bao gồm 3 Chương, 12 Điều quy định về việc thực hiện các quyết định chưa cho nhập cảnh, tạm hoãn xuất cảnh của cơ quan, người có thẩm quyền và người được ủy quyền theo quy định của pháp luật; quyết định gia hạn, quyết định hủy bỏ các quyết định chưa cho nhập cảnh, tạm hoãn xuất cảnh.
Ngày 25/10/2016, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Thông tư số 43/2016/TT-BCA quy định về biện pháp thực hiện bảo hiểm y tế đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 12 năm 2016.
Ngày 20/10/2016, Bộ Công an ban hành dự thảo Thông tư quy định về việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân.