Bộ Công an thực hiện dân chủ trong các cơ sở y tế Công an nhân dân

Mới đây, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 92/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong các cơ sở y tế Công an nhân dân (CAND); Thông tư gồm 03 chương 20 điều.

 

Theo đó, Thông tư này quy định về mục đích, nguyên tắc và nội dung thực hiện dân chủ trong các cơ sở y tế CAND (gọi chung là cơ sở y tế). Đối tượng áp dụng gồm các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Công an các đơn vị, địa phương); cán bộ y tế CAND (gọi chung là cán bộ y tế); người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh, người nhà người bệnh tại các cơ sở y tế CAND và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

 

Cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh cho phạm nhân, người bị tạm giữ, người bị tạm giam, trại viên, học sinh trong các trại tạm giam, nhà tạm giữ; trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

 

Mục đích thực hiện dân chủ trong các cơ sở y tế nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ y tế, người bệnh, người nhà người bệnh trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ CAND và nhân dân tại các cơ sở y tế CAND. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, tiêu cực góp phần xây dựng các cơ sở y tế CAND trong sạch, vững mạnh.

 

Tại Điều 11 của Thông tư có nêu rõ những nội dung mà Thủ trưởng cơ sở y tế công khai đối với người bệnh và người nhà người bệnh, như: Lịch làm việc, lịch trực hằng ngày của cán bộ y tế; Quy định về quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người nhà người bệnh đối với cơ sở y tế; Nội quy bệnh viện, bệnh xá, sơ đồ chỉ dẫn các khoa, phòng của cơ sở y tế; Các quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh; Mức thu viện phí, chế độ miễn, giảm viện phí, chế độ bảo hiểm y tế, thanh toán viện phí và bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật; Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu của người bệnh, giá gửi phương tiện (xe đạp, xe máy, ô tô) trong cơ sở y tế và các dịch vụ khác; Bộ phận giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ sở y tế, số điện thoại đường dây nóng của cơ sở y tế.

 

Ngoài ra, nội dung người bệnh và người nhà người bệnh giám sát, tham gia ý kiến được quy định cụ thể, như sau:
- Việc thực hiện các chế độ, chính sách y tế liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh; các chế độ, chính sách khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an.
- Việc thực hiện nội quy, quy chế về khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở y tế.
- Tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, đề xuất ý kiến để đóng góp động viên tinh thần, thái độ phục vụ nhiệt tình, trách nhiệm trong khám và chữa bệnh của cán bộ y tế; trao đổi và phối hợp với cán bộ y tế trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng người bệnh.
- Việc thực hiện vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự nơi khám bệnh, chữa bệnh.
- Giải quyết, khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết, khiếu nại, tố cáo của người bệnh và người nhà người bệnh.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/10/2020 và thay thế Thông tư số 64/2009/TT-BCA ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong các cơ sở y tế Công an nhân dân./.

Văn bản liên quan:
Minh Ngân