Công bố 06 luật liên quan đến CAND được Quốc hội khóa XIV thông qua

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua 06 luật, trong đó có những luật liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân.

Theo đó, Bộ Công an đã tổ chức biên soạn tài liệu giới thiệu những nội dung cơ bản của 06 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12; Luật Quản lý nợ công năm 2017; Luật Quy hoạch năm 2017; Luật Lâm nghiệp năm 2017; Luật Thủy sản năm 2017.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an xin trân trọng giới thiệu những nội dung cơ bản của 06 luật nêu trên để Công an các đơn vị, địa phương phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Công an./.

Phú Lộc