Dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Dự thảo gồm 7 chương 39 điều.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Chương I gồm 6 điều, quy định phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; nguyên tắc hoạt động xuất nhập cảnh; các hành vi bị nghiêm cấm; quyền và nghĩa vụ của công dân về xuất cảnh, nhập cảnh.

Chương II gồm 03 điều quy định về các loại giấy tờ xuất nhập cảnh, gồm: hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu tạm thời và giấy thông hành; thời hạn sử dụng và giá trị của giấy tờ xuất nhập cảnh.

Chương III gồm 09 điều quy định các trường hợp được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu tạm thời, giấy thông hành; trình tự, thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu tạm thời, giấy thông hành.

Chương IV gồm 04 điều quy định về các trường hợp chưa được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh; trường hợp bị hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu; khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông.

Chương V gồm 07 điều quy định về điều kiện xuất cảnh, nhập cảnh; kiểm soát xuất cảnh, nhập cảnh; những trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh; cơ quan, người có thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; thời hạn tạm hoãn xuất cảnh; trình tự, thủ tục thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn, giải tỏa.

Chương VI gồm 08 điều quy định về trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành, địa phương khác có liên quan; trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cử người thuộc diện được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ra nước ngoài.

Chương VII gồm 02 điều quy định điều khoản chuyển tiếp, hiệu lực thi hành để thống nhất thực hiện theo các quy định của Luật này.

Toàn văn Dự thảo được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng./.

Văn bản liên quan:
Phú Lộc