Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP

Mới đây, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính do Bộ Công an chủ trì xây dựng đã hoàn thành; Dự thảo gồm 03 điều.

* Theo đó, Điều 1 của Nghị định sửa đổi, bổ sung 06 điều và bãi bỏ Khoản 4 Điều 7 của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP, trong đó có những nội dung đáng chú ý sau:

- Điều 6 được sửa đổi, bổ sung các quy định về nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, theo đó, điều kiện đối với nơi tạm giữ là nhà, kho, bãi được quy định như sau:

+ Phải bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự. Trường hợp nơi tạm giữ tang vật, phương tiện ở ngoài trời thì phải bố trí mái che hoặc phương tiện chống mưa, nắng khác.

+ Phải bảo đảm khô ráo, thoáng khí; có hệ thống thiết bị chiếu sáng.

+ Xung quanh phải có hàng rào bảo vệ an toàn, có hệ thống thoát nước.

+ Phải có nội quy ra, vào, nội quy về phòng cháy và chữa cháy, trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy phù hợp. 

+ Có các thiết bị, phương tiện kỹ thuật phù hợp cho việc quản lý, bảo quản từng loại tang vật, phương tiện bị tạm giữ. Thủ trưởng nơi tạm giữ tang vật, phương tiện phải xây dựng và tổ chức thực tập phương án phòng, chống cháy, nổ.

- Điều 14 được sửa đổi, bổ sung các quy định về giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản, theo đó, phương tiện giao thông vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tạm giữ để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu tổ chức, cá nhân vi phạm có đủ một trong các điều kiện dưới đây thì người có thẩm quyền tạm giữ có thể giao cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản phương tiện dưới sự quản lý của cơ quan có thẩm quyền tạm giữ, cụ thể:

+ Cá nhân vi phạm có nơi đăng ký thường trú hoặc có đăng ký tạm trú còn thời hạn hoặc có giấy xác nhận về nơi công tác của cơ quan, tổ chức nơi cá nhân vi phạm đang công tác; tổ chức vi phạm phải có địa chỉ hoạt động cụ thể, rõ ràng. Tổ chức, cá nhân vi phạm phải có nơi giữ, bảo quản phương tiện.

+ Tổ chức, cá nhân vi phạm có khả năng tài chính đặt tiền bảo lãnh thì có thể được giữ, bảo quản phương tiện (trừ các trường hợp theo quy định tại khoản 10 Điều 15 Nghị định này).

- Điều 15 được sửa đổi, bổ sung các quy định về đặt tiền bảo lãnh phương tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính, trong đó những trường hợp sau không được đặt tiền bảo lãnh: 

+ Phương tiện giao thông của vụ vi phạm là vật chứng của vụ án hình sự.

+ Phương tiện giao thông được sử dụng để đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng hoặc gây tai nạn giao thông.

+ Giấy đăng ký phương tiện bị làm giả, sửa chữa.

+ Biển kiểm soát giả, phương tiện bị thay đổi trái phép số khung, số máy hoặc bị xóa số khung, số máy.

- Điều 17 được sửa đổi, bổ sung các quy định về xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ, theo đó, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, niêm yết công khai, nếu người vi phạm không đến nhận hoặc không xác định được người vi phạm thì người có thẩm quyền tịch thu phải ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 4 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Toàn văn dự thảo Nghị định được trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (đường link: http://bocongan.gov.vn/van-ban/van-ban-du-thao.html) để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng.

Văn bản liên quan:
Phú Lộc