Dự thảo Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trong CAND

Bộ Công an vừa hoàn thành Dự thảo Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trong Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 4 chương 16 điều.

Theo đó, Thông tư này quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các học viện, trường CAND; các đơn vị sự nghiệp công lập; các đơn vị dự toán cấp 2, cấp 3 (sau đây viết gọn là Công an đơn vị, địa phương).
 

* Đối tượng áp dụng được quy định tại Điều 2, gồm:
 

- Đối với chế độ công tác phí: Sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân Công an, lao động hợp đồng, cán bộ tạm tuyển, chiến sĩ nghĩa vụ (sau đây viết gọn là cán bộ, chiến sĩ) trong CAND được cấp có thẩm quyền cử đi công tác trong nước.
 

- Chế độ chi hội nghị được áp dụng đối với các hội nghị sau:
 

+ Hội nghị tổng kết công tác năm, sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ;

+ Hội nghị tổng kết công tác năm, sơ kết 6 tháng đầu năm của các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; các đơn vị cấp Cục và tương đương thuộc các Tổng cục, Bộ Tư lệnh; các học viện, trường CAND; Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh;

+ Hội nghị tổng kết công tác năm của Công an cấp huyện;

+ Các hội nghị chuyên đề theo chỉ đạo của Bộ hoặc theo kế hoạch hàng năm được lãnh đạo Bộ duyệt;

+ Các hội nghị tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn theo chuyên ngành thuộc phạm vi toàn lực lượng được lãnh đạo Bộ duyệt;

+ Các hội nghị tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn, hội nghị chuyên đề (theo tuyến, theo cụm) và các hội nghị tập huấn do Công an đơn vị, địa phương tổ chức theo kế hoạch hàng năm đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt.

+ Các hội nghị tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn, hội nghị chuyên đề do Giám đốc Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh phê duyệt theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

Chế độ công tác phí và chế độ chi hội nghị được quy định tại Chương II và Chương III của Dự thảo Thông tư.
 

Toàn văn Dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng./.

Văn bản liên quan:
Phú Lộc