Dự thảo Thông tư quy định thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trong CAND

Bộ Công an vừa dự thảo Thông tư quy định thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Công an nhân dân; dự thảo gồm 5 chương 36 điều.

Theo đó, Thông tư này quy định về thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Công an nhân dân; trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an, Công an cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, trại giam, trại tạm giam thuộc lực lượng Công an nhân dân (sau đây gọi chung là Công an các đơn vị, địa phương); phạm nhân, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

* Theo quy định tại Chương II, việc xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện và thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện gồm những bước sau:

- Thành lập các cơ quan giúp việc thực hiện xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện thuộc Công an các đơn vị, địa phương.

- Xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Tổ chức công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và tha phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Việc xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với phạm nhân chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện thực hiện theo Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/02/2018 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện. Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an hướng dẫn, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện đảm bảo thống nhất và đúng quy định của pháp luật.

* Chương III quy định về tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

* Trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện được quy định tại Chương IV.


Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng./.

Phú Lộc