Dự thảo Thông tư quy định về Điều lệnh đội ngũ Công an nhân dân

Mới đây, Bộ Công an vừa dự thảo xong Thông tư quy định về Điều lệnh đội ngũ Công an nhân dân (CAND); dự thảo Thông tư gồm 07 chương 109 điều.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Thông tư này quy định Điều lệnh đội ngũ CAND, bao gồm: Tổ chức đội ngũ, chỉ huy đội ngũ; động tác đội ngũ từng người; đội ngũ đơn vị; duyệt đội ngũ, diễu binh và Tổ Công an kỳ.

Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị công an; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên các học viện, trườngCAND và Công an xã, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ, chiến sĩ CAND).

* Chương II quy định về tổ chức đội ngũ, chỉ huy đội ngũ, trách nhiệm của chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong hàng ngũ, gồm 03 mục:

- Mục 1: Tổ chức đội ngũ.

- Mục 2: Chỉ huy đội ngũ.

- Mục 3: Trách nhiệm của chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong hàng ngũ.

* Chương III quy định về động tác đội ngũ từng người, gồm 03 mục:

- Mục 1: Động tác đội ngũ từng người tay không.
- Mục 2: Đội ngũ từng người có súng.
- Mục 3: Đội ngũ từng người mang công cụ hỗ trợ.

* Chương IV quy định về đội ngũ đơn vị với 06 mục:

- Mục 1: Đội ngũ tiểu đội.
- Mục 2: Đội ngũ trung đội.
- Mục 3: Đội ngũ đại đội.
- Mục 4: Đội ngũ tiểu đoàn.
- Mục 5: Đội ngũ trung đoàn.
- Mục 6: Đội hình lên, xuống xe ô tô chở quân.

* Duyệt đội ngũ, diễu binh và Đội ngũ tổ Công an kỳ được quy định tại Chương V và Chương VI của Dự thảo.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng.

 

Văn bản liên quan:
Phú Lộc