Nghị định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 30/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 85/2018/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; Nghị định có 11 điều.

* Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chức danh được quy định như sau:
 

Theo đó, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô của cán bộ lãnh đạo trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Tổng cục trưởng và tương đương thực hiện theo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
 

* Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô theo cấp bậc quân hàm được quy định như sau:
 

 - Sỹ quan có cấp bậc quân hàm cao nhất là Đại tướng được sử dụng thường xuyên 1 xe ô tô trong thời gian công tác. Căn cứ tình hình thực tế tại thời điểm trang bị xe, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủng loại, giá mua xe theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.
 

- Sỹ quan có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thượng tướng, Đô đốc Hải quân được sử dụng thường xuyên 1 xe ô tô trong thời gian công tác với giá mua tối đa là 1, 1 tỷ đồng/xe.
 

- Sỹ quan có cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân được sử dụng thường xuyên 1 xe ô tô trong thời gian công tác với giá mua tối đa là 920 triệu đồng/xe.
 

- Sỹ quan có cấp bậc quân hàm là Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân được sử dụng xe ô tô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc, đi công tác với giá mua tối đa là 820 triệu đồng/xe.
 

* Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng được quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Nghị định.
 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 15/7/2018.

 

Văn bản liên quan:
Phú Lộc