Tham gia ý kiến vào việc xây dựng Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành Hồ sơ dự thảo đề nghị xây dựng Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm bảo đảm yếu tố pháp lý đối với triển khai công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân ở nước ta và bảo đảm hoạt động cho Chính phủ điện tử.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Hồ sơ dự thảo đề nghị xây dựng Nghị định này gồm có: Dự thảo Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Dự thảo đề cương Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động sơ bộ một số nội dung đề nghị xây dựng Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Dự thảo Báo cáo thực trạng công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân.

 

Tại Dự thảo Tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Công an đã nêu ra 05 yêu cầu cơ bản đưa đến việc xây dựng và ban hành Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đồng thời, Bộ Công an cũng đề xuất 04 chính sách với mục tiêu, nội dung chính sách và giải pháp thực hiện chính sách, bao gồm: chính sách Quy định về dữ liệu cá nhân; chính sách Xây dựng quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; chính sách Quy định quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ dữ liệu cá nhân; chính sách Quy định chế tài cụ thể đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định trong Nghị định. 

 

Đối với chính sách Quy định về dữ liệu cá nhân, mục tiêu của chính sách này là xây dựng được các quy định pháp luật phù hợp với tình hình thực tiễn, có tính dự báo về dữ liệu cá nhân, chủ dữ liệu cá nhân, quyền cơ bản của chủ dữ liệu cá nhân; đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam; tạo cơ chế, chính sách đồng bộ trong bảo vệ dữ liệu cá nhân…

 

Về chính sách Quy định chế tài cụ thể đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định trong Nghị định, dự thảo đề xuất nội dung của chính sách gồm: Xây dựng các quy định mới của pháp luật về chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; sửa đổi, thống nhất một số quy định của pháp luật về chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân...

 

Ngoài ra, Bộ Công an dự kiến trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong năm 2020. Dự thảo Nghị định sẽ gồm 6 chương, 27 điều quy định về dữ liệu cá nhân; các điều kiện và quy trình xử lý, bảo vệ, xử lý vi phạm về dữ liệu cá nhân; trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 

Toàn văn Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị định được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 01 tháng kể từ ngày đăng./.

 

Dự thảo Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển và ứng dụng Internet cao nhất thế giới, số lượng người sử dụng Internet của Việt Nam đã đạt hơn 64 triệu người, chiếm hơn 2/3 dân số (66%), tăng hơn 19% so với năm 2018, xếp thứ 13 trên thế giới về số người dùng, trong đó có 58 triệu tài khoản Facebook, 62 triệu tài khoản Google. Cơ sở hạ tầng số phát triển nhanh và cơ sở hạ tầng dữ liệu đang được cải thiện. Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, mức độ ứng dụng công nghệ càng nhiều thì việc cung cấp, sử dụng thông tin cá nhân lại càng lớn. Điều này đặt ra cho Chính phủ bài toán phải quản lý sao cho hiệu quả, đảm bảo phòng ngừa, xử lý được các hành vi vi phạm pháp luật về thông tin cá nhân; đồng thời, đảm bảo phù hợp với Hiến pháp, các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật quốc tế…

 

Văn bản liên quan:
Minh Ngân