Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt

Ngày 31/10/2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2019.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với việc trang bị, bố trí và quản lý hệ thống phòng cháy và chữa cháy tại các kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên và áp dụng cho tất cả các giai đoạn từ thiết kế, xây dựng mới, cải tạo sửa chữa và vận hành sử dụng. 

Theo đó, Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng mới, nâng cấp mở rộng và quản lý vận hành các công trình kho chứa, cảng xuất nhập và trạm phân phối khí đốt trên lãnh thổ Việt Nam. 

Đồng thời, các hệ thống phòng cháy và chữa cháy quy định trong Quy chuẩn này, gồm có:

- Hệ thống chữa cháy ban đầu;

- Hệ thống chữa cháy di động;

- Hệ thống chữa cháy bằng nước và bọt;

- Hệ thống chữa cháy bằng bột;

- Hệ thống chữa cháy bằng khí;

- Hệ thống báo cháy tự động;

- Hệ thống báo nồng độ khí cháy;

- Hệ thống báo động cháy và báo động chung.

Đối với việc tổ chức thực hiện Quy chuẩn này, Bộ Công an chịu trách nhiệm tổ chức phổ biến, hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn cho các đối tượng có liên quan. Các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình kho chứa, cảng, xuất nhập và trạm phân phối khí đốt chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thanh tra trong các hoạt động thiết kế, xây dựng, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và bảo trì theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn này, nếu có vướng mắc, mọi ý kiến được gửi về Bộ Công an (Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) để được hướng dẫn và xử lý./.

 

Văn bản liên quan:
Minh Ngân