Tìm thấy 174 văn bản

Ngày ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: 11/01/2021

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Ngày ban hành: 24/11/2020

Hiệu lực: 10/01/2021

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự

Ngày ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: 25/12/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ngày ban hành: 07/10/2020

Hiệu lực: 01/12/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Ngày ban hành: 28/09/2020

Hiệu lực: 15/11/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Ngày ban hành: 26/08/2020

Hiệu lực: 11/10/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày ban hành: 26/08/2020

Hiệu lực: 15/10/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Ngày ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: 10/10/2020