Tìm thấy 130 văn bản

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ngày ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: 01/07/2018

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày ban hành: 30/05/2018

Hiệu lực: 15/07/2018

Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

Ngày ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: 15/05/2018

Nghị định quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước

Ngày ban hành: 23/02/2018

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Ngày ban hành: 11/12/2017

Quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng

Ngày ban hành: 16/11/2017

Quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự

Ngày ban hành: 16/11/2017

Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam

Ngày ban hành: 06/11/2017