Tìm thấy 169 văn bản

Quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy

Ngày ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: 16/05/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan

Ngày ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: 15/05/2021

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Ngày ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: 01/06/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân

Ngày ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: 14/05/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

Ngày ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: 20/05/2021

Ngày ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: 11/01/2021

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Ngày ban hành: 24/11/2020

Hiệu lực: 10/01/2021

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự

Ngày ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: 25/12/2020