Tìm thấy 16 văn bản

Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày ban hành: 17/05/2016

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ngày ban hành: 06/05/2016

Quyết định quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Công an

Ngày ban hành: 07/03/2016

Quyết định về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Ngày ban hành: 31/12/2015

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy định tổ chức tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội địa

Ngày ban hành: 14/10/2015

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước công dân

Ngày ban hành: 02/03/2015

Quyết định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng xe ô tô trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 15/07/2014

Quyết định về việc quy định đóng bảo hiểm xã hội bổ xung để tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội đối với đối tượng hưởng sinh hoạt phí trong Công an nhân dân giai đoạn từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12/2006, sau đó chuyển thành người hưởng lương

Ngày ban hành: 08/02/2014