• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Văn bản liên quan
  • Tải về
  • In
  • Số ký hiệu: 77/2019/TT-BCA
  • Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/02/2020

Xem nội dung ở file đính kèm.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 33/2014/TT-BCA ngày 05/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự
Số ký hiệu 77/2019/TT-BCA
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Người ký Bộ Trưởng: Tô Lâm
Ngày ban hành 23/12/2019
Ngày hiệu lực 08/02/2020
Trạng thái Chưa có hiệu lực
Số lượt xem 982
Số lượt tải 549

Không có văn bản liên quan