• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Văn bản liên quan
  • Tải về
  • In
  • Số ký hiệu: 01/VBHN-BCA
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
Xem nội dung ở tệp đính kèm./.
Văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự
Số ký hiệu 01/VBHN-BCA
Loại văn bản Các loại văn bản khác
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Người ký Bộ Trưởng: Tô Lâm
Ngày ban hành 09/04/2020
Trạng thái Còn hiệu lực
Số lượt xem 791
Số lượt tải 189

Không có văn bản liên quan