Tìm thấy 290 văn bản

Quy định về điều động sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên chức trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 20/09/2011

Thông tư quy định về hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát đường thủy

Ngày ban hành: 07/09/2011

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công vụ trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 30/08/2011

Thông tư quy định về biểu mẫu để sử dụng khi áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục

Ngày ban hành: 29/08/2011

Thông tư quy định về đồ vật cấm đưa vào trại giam và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm

Ngày ban hành: 09/08/2011

Thông tư sửa đổi Điều 3, Điều 5 Thông tư số 02/2010/TT/BCA ngày 13/1/2010 của Bộ trưởng quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ chiến sĩ, công nhân, viên chức trong Công an nhân dân sinh con vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình

Ngày ban hành: 22/07/2011

Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 20/07/2011

Thông tư quy định tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 11/07/2011