Tìm thấy 258 văn bản

SỐ 23/2008/TT-BCA-C11 NGÀY 14-10-2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 146/2007/NĐ-CP NGÀY 14-9-2007 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Ngày ban hành: 23/06/2010

Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

Ngày ban hành: 20/05/2009