Tìm thấy 223 văn bản

Quy định công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân

Ngày ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: 08/02/2021

Quy định về triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân

Ngày ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: 08/02/2021

Quy định việc thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của lực lượng Công an nhân dân

Ngày ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: 15/01/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BCA ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân

Ngày ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: 01/01/2021

Quy định quy trình thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử và người đăng ký xuất cảnh, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động

Ngày ban hành: 16/10/2020

Hiệu lực: 30/11/2020

Quy định về thực hiện dân chủ trong các cơ sở y tế Công an nhân dân

Ngày ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: 04/10/2020

Hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh

Ngày ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: 01/09/2020

Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu

Ngày ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: 15/08/2020