• Văn bản pháp quy
Toàn bộ văn bản
Cơ quan ban hành
Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính
Bộ Công an - Bộ Ngoại giao
Chính phủ
Bộ Tài chính - Bộ Công thương - Bộ Công an
Bộ Công an - Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Công An - Bộ Giao thông vận tải
Bộ Công an - Bộ Y tế
Ủy ban thường vụ Quốc hội
Bộ Công an, Bộ Văn hóa - Thế thao - Du lịch
Quốc hội
Bộ Công an
Bộ Công an - Bộ Tài chính
BLĐTBXH - Bộ Y tế - Bộ Công an
Bộ Công an - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính -Bộ Nội vụ
Bộ Công an - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính
VKSNDTC - TANDTC - BCA - BTP - BLĐTBXH
Bộ Công an - Bộ Nội vụ
Bộ Tư pháp - Bộ Công an- Bộ Tài chính - TANDTC - VKSNDTC
Thanh tra Chính phủ
Bộ Thông tin và Truyền thông
Bộ Tài chính
BCA - BQP - BTP - NHNNVN -VKSNDTC - TANDTC
Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Bộ Tư pháp-Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Ngoại giao
Bộ Tư pháp - Bộ Công an
VKSNDTC - Thanh tra Chính phủ - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng
Bộ Công an - Bộ Công Thương
BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP
Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Tài chính
Bộ Y tế - Bộ Tài chính
Bộ Y tế
Bộ Lao động-Thương binh và xã hội - Bộ Công an
Bộ Lao động-Thương binh và xã hội - Bộ Công an - Bộ Ngoại giao
Bộ Công an-Bộ Y tế-Bộ Tài chính
Bộ Công an-Bộ Tư pháp-Viện KSNDTC-TANDTC
BCA-BLĐTBXH-BTC
BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC
Bộ tư pháp - Bộ Công an - Bộ Tài chính
BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC
Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao - Bộ Công an
BTTTT- BQP - BCA
BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC
Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-BLĐTBXH-Bộ Ngoại giao
BTP-BGTVT-BTNMT-BCA
Bộ Quốc phòng-Bộ Công an-Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế
Bộ Công an - Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn
Bộ Công an - Bộ Quốc phòng
Hội đồng tư vấn đặc xá
Thủ tướng Chính phủ
Chủ tịch nước
Văn phòng Quốc hội
Văn phòng Quốc hội
Bộ Công Thương
Bộ Công Thương
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bộ Công an - Bộ Ngoại giao - Bộ Tư pháp - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ LĐTBXH - Bộ VHTTDL - Bộ Công an
Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Giao thông vận tải
Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài Chính - Bộ NN&PTNT - VKSNDTC
BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP
Loại văn bản
Nghị định
Luật
Thông tư
Pháp lệnh
Thông tư liên tịch
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Chương trình
Chỉ thị
Hiến pháp
Văn bản hợp nhất
Các loại văn bản khác
Quyết định
Nghị quyết
Văn bản hướng dẫn
Xuất cảnh, nhập cảnh
Lệnh
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
An ninh mạng
An ninh, trật tự
An ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
Báo chí
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo vệ bí mật nhà nước
Bảo vệ hàng đặc biệt
Căn cước công dân
Cảnh vệ
Chế độ chính sách
Chỉ đạo điều hành
Con dấu
Công an nhân dân
Công dân phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân
Công đoàn trong CAND
Cư trú
Đặc xá
Dân chủ
Dân chủ
Điều lệnh và Nghi lễ CAND
Điều tra hình sự
Doanh nghiệp trong Công an
Đối ngoại
Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Giám định tư pháp
Giám sát và đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân
Giáo dục và đào tạo
Giao thông đường bộ
Giao thông đường sắt
Giao thông đường thủy
Hiến pháp
Hình sự
Hôn nhân và gia đình
Khoa học công nghệ
Kinh tế xã hội
Kỹ thuật hình sự
Lâm nghiệp
Luật
Luật khủng bố
Ma túy
Môi trường
Nhân quyền
Nông nghiệp
Pháp chế
Pháp lệnh công an xã
Phổ biến, Giáo dục pháp luật
Phổ biến, Giáo dục pháp luật
Phối hợp điều tra
Phòng cháy và chữa cháy
Phòng, chống buôn lậu
Phòng, chống khủng bố
Phương tiện giao thông cơ giới
Quảng cáo
Quảng cáo
Quan hệ đối ngoại
Quản lý dự án
Quản lý hành chính
Quản lý nhà nước
Quản lý thị trường
Quyền trẻ em
Quy hoạch
Sản phẩm, hàng hóa Bộ Công an quản lý
Sở hữu trí tuệ
Số liệu thống kê
Tài chính
Tài sản, thu nhập
Tạm giam, tạm giữ
Tạm giữ người theo thủ tục hành chính
Tạm giữ, tạm giam
Thanh tra
Theo dõi, Kiểm tra
Thi đua khen thưởng
Thi hành án dân sự
Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
Thông tin hải quan và thuế
Thú y
Tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
Tổ chức
Tôn giáo
Trao đổi thông tin
Trật tự an toàn giao thông
Tuần tra, kiểm soát
Tuyển sinh vào Công an
Văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
Văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
Vật tư, thiết bị
Việc làm
Vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Xây dựng lực lượng
Xuất cảnh, nhập cảnh
Xuất, nhập cảnh và cư trú của công dân Việt Nam
Xuất nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng
Y tế
  • Nội dung Văn bản pháp quy