Dự thảo Thông tư quy định về phân cấp, ủy quyền, thẩm quyền và trình tự thực hiện một số nội dung về đầu tư xây dựng trong Công an nhân dân

17/03/2023
Để góp phần tạo hành lang thông thoáng, giảm thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp cho Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trong Công an nhân dân, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về phân cấp, ủy quyền, thẩm quyền và trình tự thực hiện một số nội dung về đầu tư xây dựng trong Công an nhân dân để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Đại diện Đoàn công tác Bộ Công an trao quà Tết tặng các cán bộ, công nhân đang xấy dựng công trình trự sở làm việc Bộ Công an.
Đại diện Đoàn công tác Bộ Công an trao quà tặng các cán bộ, công nhân đang xây dựng công trình trụ sở làm việc Bộ Công an (Ảnh minh họa).


Theo đó, dự thảo Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Công an, Công an các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Công an các đơn vị, địa phương); tổ chức, cá nhân có liên quan đến đầu tư xây dựng trong Công an nhân dân.

*Về phạm vi điều chỉnh:

- Quy định phân cấp, ủy quyền, thẩm quyền, trình tự thực hiện, quyền và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến một số nội dung về dự án đầu tư xây dựng phục vụ cho mục đích an ninh, bao gồm: Thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng; lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; Công tác kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng.

- Không điều chỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Công an nhân dân.

- Đối với các dự án phức tạp, có yêu cầu kỹ thuật, công nghệ cao và phải tuân thủ chặt chẽ tính đồng bộ, thống nhất từ khâu thiết kế đến khâu cung cấp thiết bị, thi công, đào tạo chuyển giao công nghệ có áp dụng hình thức EPC (Engineering - Procurement - Construction), Bộ Công an sẽ xem xét quyết định hình thức và có hướng dẫn riêng để tổ chức thực hiện.

- Đối với các nội dung khác ngoài quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

*Về quy định chuyển tiếp:

- Đối với dự án đã được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của Thông tư này.

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh theo Thông tư này đã được phê duyệt quyết định đầu tư nhưng chưa được phê duyệt thiết kế, tổng dự toán thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt dự án, thiết kế, tổng dự toán trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành, chưa phê duyệt điều chỉnh thiết kế thì thực hiện theo quy định của Thông tư này.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng (nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

Ban Biên tập
Tìm kiếm