Văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác công an được ban hành và lấy ý kiến trong tháng 02/2023

28/02/2023
Ban hành quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố; dự thảo quy định về mẫu, quản lý và sử dụng thẻ An ninh trên không; dự thảo Thông tư quy định công tác nghiên cứu chiến lược Công an nhân dân là những nội dung liên quan đến công tác công an được ban hành và lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tháng 2/2023.

Phối hợp phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Quy chế này quy định về nguyên tắc, hình thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Trong đó, về nguyên tắc, đảm bảo phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan trong quá trình hoạt động; đảm bảo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với các điều ước quốc tế Việt Nam đã tham gia, ký kết trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Bên cạnh đó, hoạt động phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đảm bảo đúng nội dung, hiệu quả; bảo đảm tuân thủ pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước. Chỉ sử dụng thông tin được cung cấp phục vụ công tác nghiệp vụ và công tác tố tụng khi đủ điều kiện…(xem thêm).

 

Dự thảo Thông tư quy định mẫu, quản lý và sử dụng thẻ An ninh trên không

Để tạo thuận lợi cho việc triển khai hoạt động hiệu lực, hiệu quả của lực lượng An ninh trên không, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định mẫu, quản lý và sử dụng thẻ An ninh trên không để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo dự thảo Thông tư, thẻ An ninh trên không được cấp cho sĩ quan An ninh trên không để thực hiện nhiệm vụ trên tàu bay đang bay của các hãng hàng không dân dụng Việt Nam; khi hoàn thành nhiệm vụ phải nộp lại thẻ An ninh trên không.

 
Mẫu thẻ An ninh trên không.
Mẫu thẻ An ninh trên không.

 

Thẻ An ninh trên không có thời hạn sử dụng là 05 năm kể từ ngày cấp và chỉ sử dụng trên tàu bay đang bay.

Thẻ An ninh trên không có hình chữ nhật, chiều rộng 53,98 mm ± 0,12 mm, chiều dài 85,6 mm ± 0,12 mm, độ dày 0,76 mm ± 0,05 mm. Ngôn ngữ ghi trên thẻ An ninh trên không là tiếng Việt phía trên và tiếng Anh phía dưới. Chất liệu của thẻ An ninh trên không là nhựa có độ bền cao. Nền mặt trước tông màu xanh da trời; nền mặt sau in hoa văn phù hiệu công an màu xanh nhạt(xem thêm).


Dự thảo Thông tư quy định công tác nghiên cứu chiến lược Công an nhân dân

Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định công tác nghiên cứu chiến lược Công an nhân dân với 05 chương 26 điều để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, Thông tư này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình trong quản lý và tổ chức công tác nghiên cứu chiến lược Công an nhân dân. 

Đối tượng áp dụng là các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, học viện, trường Công an nhân dân (sau đây viết gọn là Công an đơn vị, địa phương); cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác nghiên cứu chiến lược Công an nhân dân…

Triễn lãm các cuốn sách tiêu biểu về ngành Công an.
Triễn lãm các cuốn sách tiêu biểu về ngành Công an.

 

Về tiêu chuẩn đối với cán bộ nghiên cứu chiến lược thực hiện theo quy định đối với nghiên cứu viên tại Thông tư số 78/2021/TT-BCA ngày 15/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chức danh của sĩ quan, hạ sĩ quan trong Công an nhân dân (xem thêm)

Ban Biên tập
Tìm kiếm