Công an Quảng Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

10/05/2023
Chiều 10/5/2023, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 5.
Hội thảo được kết nối đến điểm cầu Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh. 
 
Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, Hội thảo khoa học lần này nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi sự cần thiết ban hành, nội dung các chính sách trong các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo; tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn của các chính sách, là căn cứ đề xuất Bộ Công an hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội.
 
Các đại biểu tham gia Hội thảo tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Nam.


Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung liên quan các dự thảo luật do Bộ Công an được Chính phủ giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng và trình Quốc hội khóa XV gồm: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Căn cước; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Các dự án luật này có nhiều chính sách lớn, quan trọng, có phạm vi rộng và liên quan đến nhiều lĩnh vực, chuyên ngành khác nhau của lực lượng Công an. Nhiều tham luận của Công an các đơn vị, địa phương đã đề cập, phân tích các nội dung cần xem xét, điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với thực tiễn triển khai, củng cố thêm cơ sở lý luận, thực tiễn cho các dự thảo luật này.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Dương Văn Phước khẳng định, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đồng thuận cao với sự cần thiết phải ban hành các dự án luật này. Đây là các dự án luật có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; tăng cường quản lý Nhà nước, bảo đảm quyền lợi của công dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an nhân dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Hồng Giang - Ngọc Thi
Tìm kiếm