• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Hồ sơ dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Xem nội dung ở file đính kèm./.

Xem nội dung ở file đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Luật, Thông tư
Cơ quan ban hành Quốc hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 17/03/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến 17/04/2023

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc