Từ khóa tìm kiếm

Để tìm kiếm chính xác cụm từ, quý vị hãy đặt dấu ngoặc kép vào các cụm từ. Ví dụ "Bộ công an"

Tìm thấy 1 kết quả với từ khóa ch���p h��nh ��n ph���t t��.

Công bố dạng thức, đề tham khảo bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023

21/04/2023

t (s tạo thu gọn của mononatri glutamat là A. NaOOC-CH 2 -CH 2 -CH(NH 2 )-COONa C. HOOC-CH 2 -CH(NH 2 )-COONa (Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; O = 16;

Liên kết cùng ngành