Từ khóa tìm kiếm

Để tìm kiếm chính xác cụm từ, quý vị hãy đặt dấu ngoặc kép vào các cụm từ. Ví dụ "Bộ công an"

Tìm thấy 1 kết quả với từ khóa x��� ph���t vi ph���m h��nh ch��nh.

Công bố dạng thức, đề tham khảo bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023

21/04/2023

Khi đốt chất X trên ngọn lửa không màu, ngọn lửa có màu vàng tạo thu gọn của mononatri glutamat là A. NaOOC-CH 2 -CH 2 -CH(NH 2 )-COONa C. HOOC-CH 2 -CH(NH 2 )-COONa

Liên kết cùng ngành